Hotline: 0988 16 22 85 |

Gia công CNC các lỗ kỹ thuật, in logo thương hiệu, tên SP lên các loại vỏ hộp kỹ thuật